Organisatie

Aanleveren van kringloopspullen:
Inwoners van Lichtenvoorde, Mariënvelde, Zieuwent, Harreveld, Vragender en Lievelde kunnen bellen met inzamelaar Remondis. Zij halen uw spullen gratis bij u thuis op: tel. nr. 0544-395400

Inzameling goederen

In juni 1999 werd er in de gemeente Lichtenvoorde begonnen met een gescheiden inzameling van huisvuil. Goede nog her te gebruiken goederen worden kosteloos opgehaald. De inzameling van de goederen is in handen van de firma Remondis. De doelstelling, zoals vermeld in de statuten, is o.a.: “Het beheren van een kringloopwinkel, om verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan door het aanbieden van tweedehands goederen voor hergebruik en het bieden van een zinvolle werkplek aan vrijwilligers”.

De praktijk

Heeft u, als inwoner van Lichtenvoorde, of één van haar kerkdorpen, nog goed her te gebruiken goederen, dan is één telefoontje naar het centrale meldadres van de firma Remondis voldoende. De mensen van de afdeling “planning” noteren keurig welke goederen er opgehaald moeten worden en maken een afspraak wanneer de goederen gehaald zullen worden. Op het sorteeradres wordt door de vrijwilligers geselecteerd en gesorteerd op verschillende soorten goederen (meubels, huisraad, electronica) en op kwaliteit. Daarna wordt bekeken welke zaken er een plaatsje krijgen in de eigen kringloopwinkel, ’t Hergebruikertje, en welke zaken er op transport gaan naar Oost Europa. De niet te gebruiken goederen worden gesorteerd en gedemonteerd, zodat ook dit materiaal gerecycled kan worden. Op deze manier gaat er zo min mogelijk verloren.

Voor een beter bestaan

Centraal in het werk van de stichting staat het verbeteren van de leefsituatie van mensen in Oost Europa. Dit vindt plaats op tweeërlei wijze: door transport van her te gebruiken goederen én door het steunen van plaatselijke projecten.

Eén van de middelen om er de levensstandaard van de mensen te verhogen is het onderhouden van transporten met goederen. In de humanitaire transporten worden er goederen vervoerd die kosteloos aan de mensen geschonken kunnen worden. Te denken valt hierbij aan eerste hulp goederen zoals verbandmaterialen. Maar ook zaken ten behoeve van de gemeenschap; schoolmeubilair, sanitair, sport en spel voor de jeugd, waaronder een eigen disco, of speelgoed voor de allerkleinsten.

schoolprojectDaarnaast worden er ook goederen verkocht aan handelaren ter plaatse, die zo een eigen bestaan kunnen opbouwen. De verkoop van Lichtenvoordse goederen in Roemenië stelt zo de mensen daar weer in staat een gaarkeuken in stand te houden voor meer dan honderd maaltijden per dag voor armen en ouderen. Gemiddeld gaat er minstens éénmaal per maand een transport op weg.