Hulpprojecten

Als stichting hebben wij als doelstelling de leefsituatie van mensen in Oost Europa te verbeteren.  Onze hulpprojecten spitsen zich toe op gezondheidszorg, scholing en bijdragen aan maatschappelijke initiatieven die de welstand verhogen. Wij doen dit altijd in nauw overleg met de plaatselijke autoriteiten. Voor een goede waarborg van de continuïteit is een regelmatige controle van groot belang. Daarom wordt er twee maal per jaar door een delgatie van de stichting een bezoek gebracht aan de lopende projecten  (en worden afgeronde zaken blijvend gecontroleerd).

In de afgelopen jaren hebben de activiteiten zich met name toegespitst op het gebied rond het plaatsje Targusor, in de provincie Bihor, in Roemenië. Momenteel richten wij onze aandacht op een ander, achtergebleven gebied, in Roemenië rond de plaats Bacau. Dit ligt in de provincie Moldova tegen de grens met Moldavië. Het is een ontoegankelijk terrein waar veel hulp gewenst is.