Targusor

Al vanaf de beginjaren van de stichting werd er gezocht naar vormen om de levenssituatie van mensen in Oost Europa te verbeteren. Tijdens een eerste oriëntatie in Roemenië werden we geraakt door de omstandigheden in het plaatsje Targusor, in de provincie Bihor.

In Targusor zijn er diverse projecten uitgevoerd: de onverharde hoofdweg in het dorp kon dankzij onze medewerking worden opgeknapt. Daarna was de dorpsschool aan de beurt. Ruiten, kachels en de schoolbanken verkeerden in zeer slechte staat. Met dank aan de St. Jozefschool in Lichtenvoorde hebben wij de school kunnen voorzien van een meer eigentijds schoolmeubilair. Ook meer moderne schoolmiddelen, zoals het gebruik van computers, zijn door SOEHL mogelijk gemaakt.

Het volgende project was het opknappen van een polikliniek in het dorp. Voor een bezoek aan de arts was er voor de mensen geen wachtkamer, ook de behandelkamer zelf liet veel te wensen over. Vandaar dat in overleg met het gemeentebestuur gekozen werd een gezondheidscentrum te bouwen. Een gebouw was er al maar daar moest wel heel veel aan gebeuren. Nu is er een wachtkamer, een behandelkamer voor de arts, een ruimte waar de schoolkinderen kunnen sporten.

Hierna kon er worden gestart met een nieuw groot project: schoon drinkwater voor het hele dorp. Wij staan er zelden of nooit bij stil maar voor de mensen daar is “kraanwater” een ongekend fenomeen. Met inspanning van de plaatselijke bevolking, bijdragen door Nederlandse sponsoren en een financiële basis door de SOEHL is deze droom ondertussen ook werkelijkheid geworden.

Bij één van de rondgangen van het dorp stuitten we ook op de daar aanwezige brandweerwegen: een ouderwetse handpomp die in Nederland in het Openlucht Museum niet zou misstaan. Met dank aan o.a. garage Wessels hebben we de hand weten te leggen op een brandweerkar (aanhanger) met alles er op en er aan. Men was er zeer blij mee en we hopen dat hij niet vaak nodig zal zijn.

Een andere grote wens was een uitvaartcentrum bij het plaatselijke kerkhof. De bouw hiervan past ten volle in de doelstelling van de stichting om hulp te bieden aan de gehele bevolking. Na een jarenlang bouwproces, waarbij een voorturende en strikte controle toch wel gewenst bleek, is de bouw in 2009 afgerond. Uiteraard blijven toezien op het handhaven van een juiste staat van onderhoud.

Het allerlaatste project was het opknappen van het plaatselijke gemeentecentrum (kulturhuus, verenigingsgebouw). De ingang en de staat van de muren was van heel slechte kwalitiet. Ondertussen hebben we dankzij de inzet van diverse vrijwilligers die zaken aangepakt (óf laten aanpakken door een aannemer). Er is nu een goed ingerichte keuken een aangepaste verwarming en vernieuwd meubilair, zodat men voorlopig weer jaren vooruit kan!

Controle

Omdat er met alle projecten behoorlijk wat geld gemoeid is wordt er regelmatig door ons gecontroleerd op de juiste besteding van de verstrekte gelden en middelen. Twee maal per jaar wordt er door een kleine delegatie van de stichting een bezoek gebracht aan de projecten in Targusor. Op deze wijze hoopt de stichting te kunnen blijven werken aan een verantwoorde besteding van gelden en goederen over de grenzen.